Pages

Monday, 9 December 2013

***శ్రుతి మించిన మౌనం***


చూడు నా కళ్ళల్లో ...
కనిపించటం లేదా..? "ప్రేమ"
ఎలా తెలపను....మరి....
కన్నీటి బిందువు మాత్రమే సాక్ష్యంగా నిలిచింది..
ఏం చేయను..మనసా.? @ మేఘన  

No comments:

Post a Comment